IMPRESSUM
HOME
KONTAKT
PRODUKTER
KONSTRUKTION
TILLVERKNING
LINKS
DEUTSCH
SVENSKA
@webmaster
HEM

Värderade gäst, kära besökare!

På de efterföljande sidorna visar vi dig inte bara vackra bilder, konstruktiva tankar för funktion, säkerhet och rumslig elegans för vår SAAL-trappa. Vi har också tagit oss tid att dela våra tankar om en trappas betydelse:

Visste du redan att en trappa inte bara är en trappa?

Inte bara en plats i huset där man rusar upp och andfådd når målet för att ofrivilligt snubbla ner igen. Inte bara en fara för barn och rörelsehindrade, som man om möjligt bör undvika.

NEJ, mycket mer skulle det vara varje människas rättighet att få föra sin hand över en trappas välformade handledare i trä. När handen rör vid ett kallt stålräcke, reser sig nackhåren och den så säkra nedstigningen genom trappan blir till ett äventyr (och vi ska inte gå närmar in på vad det betyder att dra sig upp för en sådan trappa).